Michał Wysocki

m.wysocki@kancelaria-wyrwa.pl

W 2013 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

W latach 2014-2016 odbywał aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.

W lipcu 2017 r. został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu pod numerem 3615.