Krzysztof Wyrwa

sekretariat@kancelaria-wyrwa.pl

W 1981 r. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbywał aplikację prokuratorską i po złożeniu egzaminu prokuratorskiego pracował w organach prokuratury. Następnie do 31 grudnia 2013 r. wykonywał zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata i jest wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Od września 2009 r. jest również Arbitrem Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski.